. . .
top of page

ייבוש
פרחי הלבנדר

הכנסת הפרחים לצנצנת,
כיסוי הפרחים בשמן בסיס איכותי
והמתנה של חודש ימים

בתקופה זו
צנצנת השמן מקבלת את  אהבתי♥

וכעת מה שנותר זה
לבקבק את השמן
ומוכן לשימוש

בקבוק שמן_edited.png

בתהליך הפקת שמן טבעי,  בשונה מהתהליך המסורתי,

פרחי הלבנדר שוהים בתשרית שמן בסיס איכותי זמן רב,

מה שנותן את כח הטבע וגורם לקסם לקרות – מרגיע כל חלק וחלק בגוף.

bottom of page